Varstvo pred požarom2018-06-26T13:13:17+00:00

VARSTVO PRED POŽAROM

Da bi zavarovali svoje premoženje v podjetju je znanje o varstvu pred požarom zelo pomembno. Pri zmanjšanju tveganja v vašem podjetju vam lahko pomagamo mi z našimi dolgoletnimi izkušnjami. Imamo tudi dovoljenje za delo za opravljanje naslednjih nalog s področja požarnega varstva, ki nam ga je izdalo Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje

Področje varstva pred požarom

Področje varstva pred požarom ureja Zakon o varstvu pred požarom (Ur. l. RS, št. 71/93, 83/12). Sistem varstva pred požarom obsega organiziranje, načrtovanje, izvajanje, nadzor ter financiranje dejavnosti in ukrepov varstva pred požarom. Opredeljuje cilje dejavnosti in ukrepov varstva pred požarom, ki so varovanje ljudi, živali, premoženja in okolja pred požarom in eksplozijo.

Namen požarne preventive je v prvi vrsti preprečitev nastanka požara; v primeru nastanka požara pa hitra in varna pogasitev oziroma evakuacija ter v primeru razširitve požara hitro in učinkovito posredovanje gasilskih in drugih služb.

Za vas izvajamo strokovne naloge varstva pred požarom – uredimo vam vso potrebno dokumentacijo:

 • Usposabljanja s področja varstva pred požarom:

  • Usposabljanje delavcev za varstvo pred požarom – izpit iz požarne varnosti
  • Usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije
  • Praktični prikaz gašenja
  • Vaja evakaucije iz objekta
 • Ocena požarne ogroženosti
 • Požarni red
 • Požarni načrt
 • Evakaucijski načrt
 • Izračun števila gasilnikov
 • Prodaja in servis gasilnih aparatov;
 • Prodaja opozorilnih in obvestilnih tabel in nalepk za varstvo pred požarom;
 • Usposabljanje delavcev za varstvo pred požarom.
Anti-riziko,-pozarna-varnost,-varstvo-pri-delur,-varnost-na-gradbišcu 100

Kontaktirajte nas
Na vašo poizvedbo bomo odgovorili v čim krajšem času.

Kontakt
POKLIČITE!
POKLIČITE!!