REFERENCE2018-06-26T12:57:08+00:00

REFERENCE

Na področju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom sodelujemo z naslednjimi delovnimi organizacijami:

  • Hidrotehnik d.d.
  • Geodetski inštitut Slovenije
  • BTS Company d.o.o.
  • KRO d.o.o.
  • Totra plastika d.o.o.
  • in drugimi …

Koordinatorstvo za VZD na gradbiščih

Koordinatorstvo za varnost in zdravje pri delu v fazi projektiranja in v fazi izvajanja del.

Naročnik: DARS – AC odsek Peračica – Podtabor

Ocena tveganja, varno delo, pozarna varnost, varnost pri delu, reference

Viadukt Peračica

Ocena tveganja, varno delo, pozarna varnost, varnost pri delu

Predor Ljubno

Ocena tveganja, varno delo, pozarna varnost, varnost pri delu

Viadukt Lešnica

Ocena tveganja, varno delo, pozarna varnost, varnost pri delu

Viadukt Lešnica

Ocena tveganja, varno delo, pozarna varnost, varnost pri delu

Viadukt Ljubno

Ocena tveganja, varno delo, pozarna varnost, varnost pri delu

Viadukt Ljubno

Ocena tveganja, varno delo, pozarna varnost, varnost pri delu

Viadukt Peračica

Naročnik: DARS AC odsek Šentvid – Koseze

Ocena tveganja, varno delo, pozarna varnost, varnost pri delu

Predor Šentvid

Ocena tveganja, varno delo, pozarna varnost, varnost pri delu
Ocena tveganja, varno delo, pozarna varnost, varnost pri delu

Odbojna ograja na trasi

Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad

Ocena tveganja, varno delo, pozarna varnost, varnost pri delu

Spodnja postaja

Ocena tveganja, varno delo, pozarna varnost, varnost pri delu

Potniška kabina

Ocena tveganja, varno delo, pozarna varnost, varnost pri delu

Spodnja postaja

Karlovški most v Ljubljani

Ocena tveganja, varno delo, pozarna varnost, varnost pri delu

Karlovški most

Ocena tveganja, varno delo, pozarna varnost, varnost pri delu 15-zavarovanje_gradbisca-e98b0a550e9e392d

Zavarovanje gradbišča

Kontaktirajte nas
Na vašo poizvedbo bomo odgovorili v čim krajšem času.

Kontakt
POKLIČITE!
POKLIČITE!!