Varnost na gradbiščih2018-06-26T13:01:09+00:00

VARNOST NA GRADBIŠČIH

Strokovnjaki in koordinatorji za varnost in zdravje zaposlenih na gradbiščih v fazi priprave projekta. Naša ekipa vam bo izdelala VARNOSTNI NAČRT ter izvajala NADZOR NA GRADBIŠČU

Imenovanje koordinatorja

4. člen uredbe – kadar dela izavaja ali je predvideno, da bo delo na gradbišču izvajalo dva ali več izvajalcev mora naročnik ali nadzornik imenovati enega ali več koordinatorjev (posebej za pripravo projekta in posebej za izavajanje del)

9. člen uredbe – Naročnik ali nadzornik projekta svojih obveznosti po tej uredbi ne moreta prenesti na izvajalca del.

Prijava gradbišča

V primerih, ko je predvideno, da bo delo trajalo več kot 30 delovnih dni in na gradbišču hkrati dela več kot 20 delavcev, ali je predvideni obseg dela 500 delavec dni ali več, mora naročnik ali nadzornik projekta sestaviti prijavo gradbišča, kot je to določeno v Prilogi III uredbe.
Naročnik ali nadzornik projekta morata prijavo poslati inšpekciji za delo najpozneje 15 dni pred začetkom del na takem gradbišču. Kopijo prijave je treba na gradbišču namestiti na vidno mesto.

Naročnik ali nadzornik projekta morata ažurirati prijavo gradbišča v primeru sprememb, ki vplivajo na rok dokončanja dela, v primerih uvedbe novega delodajalca ali začasne ustavitve del.

Obveznost naročnikov

Naročnik del (investitor) mora že v fazi načrtovanja in priprave projekta poskrbeti, da se upoštevajo ukrepi za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu ter za njihovo koordinacijo in izvajanje. Naročnik lahko te obveznosti prevzame sam ali pooblasti fizično ali pravno osebo, ki v njegovem imenu prevzame odgovornost za projekt.

Obveznosti naročnika so sledeče:

  • upoštevanje temeljnih načel iz 6. člena zakona o varnosti in zdravju pri delu,

  • posredovanje prijave začetka del inšpekciji dela (prijava gradbišča – priloga III uredbe),

  • zagotovitev izdelave varnostnega načrta,
  • določitev enega ali več koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu, posebej za pripravljalno fazo projekta,
  • določitev enega ali več koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu za fazo izvajanja del ter
  • izdelava dokumentacije za varno izvajanje poznejših del na dokončani zgradbi.
Antiriziko,-pozarna-varnost,-varstvo-pri-deilu,-varnost-na-gradbiscih-110

Kontaktirajte nas
Na vašo poizvedbo bomo odgovorili v čim krajšem času.

Kontakt
POKLIČITE!
POKLIČITE!!