Varnost pri delu2018-06-26T13:06:25+00:00

VARNOST PRI DELU

Izvajamo aktivnosti za katere je potebno dovoljenje za delo izdano s strani MINISTRSTVA ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

Pregledi in preizkusi delovne opreme

Izognite se kaznim, ki so zagrožene, če nadzor nad delovno opremo ni primerno urejen!

Ali veste, da je dolžnost delodajalca:

 • zagotoviti delavcu brezhibno delovno opremo, ki ne ogroža varnosti in zdravja,
 • da mora delovno opremo po namestitvi, pred prvim zagonom ali po premestitvi pregledati pristojno podjetje, ki izda potrdilo o pregledu in preizkusu,
 • zagotoviti ustrezen nadzor nad delovno opremo, katere uporaba je lahko nevarna ali škodljiva za delavce?

Vas zanima, kako se lahko izognete visokim kaznim? Zaupajte nadzor nad delovno opremo strokovnjakom, ki vam zagotovijo, da boste glede vaše delovne opreme lahko brez skrbi.

Za vas strokovno opravljamo naslednje dejavnosti:

 • periodične preglede in preiskuse delovne opreme (strojev in naprav),
 • preglede dvigalnih naprav (dvigala – mostna, konzolna…, viličarji…),
 • preglede strojev gradbene mehanizacije,
 • pregled vseh proizvodnih linij…

Za vse preglede izdamo Zapisnik o pregledu in preizkusu delovne opreme ter v primeru, da je pri pregledu ugotovljeno, da delovna oprema ob pravilni in varni uporabi zagotavlja varno delo, izdamo ustrezna Potrdila o pregledu in preizkusu delovne opreme.

Zakonodaja s tega področja nadzora delovne opreme:

 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD-1/ (Ur. l. RS, št. 43/11)
 • Pravilnik o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 75/08)
 • Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. l. RS, št. 101/2004)
 • SIST EN 60204 – 1; Varnost strojev – Električne naprave strojev 3.5 SIST EN 292 – 1;
  Varnost strojev-osnovni pojmi, splošna načela načrtovanja, osnovna terminologija, metodologija
 • SIST EN 292 – 2; Varnost strojev-osnovni pojmi, splošna načela načrtovanja, tehnična načela in specifikacija

Aktivnosti za katere omenjeno dovoljenje ni potrebno:

 • Izdelava izjave o varnosti z oceno tveganja
 • Usposabljanje zaposlenih za varno delo
 • Izdelava navodil za varno delo
 • Izdelava navodil za varno delo v delovnih procesih
Ocena-tveganja,-varno-delo,-pozarna-varnost,varnost pri delu 2a

Kontaktirajte nas
Na vašo poizvedbo bomo odgovorili v čim krajšem času.

Kontakt
POKLIČITE!
POKLIČITE!!